Våler kommune Helse / Omsorg

Fysioterapeut driftstilskudd

Fysioterapeut driftstilskudd 50 % øremerket barn og unge

Beskrivelse:

Det er ledig et 50% driftstilskudd knyttet til Våler fysioterapi fra 1.5.2020. Instituttet har 2 fysioterapeuter og leier lokaler på Helse- og sosialsenteret i Bergskrenten 12. Det er lett adkomst til lokalene. Instituttet har flere behandlingsrom og egen treningssal.

Våler kommune har 5 driftsavtaler fordelt på 5 fysioterapeuter. Kommunen har samarbeidsutvalg mellom kommune og privatpraktiserende fysioterapeuter. Samarbeidsutvalget har 3 møter per år og jobber med å samle, synliggjøre og utvikle fysioterapitjenesten.

Våler kommune legger vekt på en helhetlig tjenesteutvikling og samhandling for å møte utfordringer som kommer. Det stilles krav til kjennskap om politiske føringer for fremtidens kommunehelsetjeneste, jamfør Samhandlingsreformen og Primærhelsemeldingen. Hjemmelens virksomhet skal utøves i tett samarbeid med andre kommunale tjenester, andre aktuelle samarbeidspartnere og i henhold til enhver tid gjeldende ASA 4313. Tildeling og overdragelse av hjemmelen vil skje iht. rammeavtalenes bestemmelser.

 Kvalifikasjonskrav/egenskaper:

Det søkes etter offentlig godkjent fysioterapeut som er fleksibel, engasjert og motivert, med evne til å drive selvstendig næringsdrivende fysioterapipraksis.

 

Videre må fysioterapeuten bidra aktivt til utvikling av gode fysioterapitjenester for innbyggerne i tråd med kommunens fremtidige behov. Tverrfaglig samarbeid og samhandling med kommunale ressurser prioriteres for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privatpraksis.

 

  • Det er ønskelig at søker har kompetanse og erfaring innen habilitering 
  • Det er ønskelig med dokumentert videreutdanning/kurs for barn og unge
  • Det er forventet at fysioterapeuten følger pasienten på de arenaer som er nødvendig for god og helhetlig oppfølging. Det må påregnes behandling ut av institutt opp mot hjem, barnehage og skole. 
  • Har kompetanse og interesse for videreutvikling av behandlingstilbud for grupper
  • Er innstilt på faglig oppdatering i form av kurs og videreutdanning for tilstrekkelig bredde i kompetansen i kommunen
  • Søker med erfaring fra privat praksis foretrekkes
  • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt, herunder samarbeidsevner, faglig engasjement og initiativ

 

 

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven vil det bli avkrevd politiattest av den som blir tildelt avtalehjemmel.

 

Ytterligere opplysninger om hjemmelen fås ved å kontakte virksomhetsleder helse eline.uthus@valer-of.kommune.no mob 95825661

For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde, lønn etter avtale og gunstig pensjonsordning.
Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Annet:

Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og ber om at kortfattet søknad sendes elektronisk via stillingsutlysning på våre hjemmesider. Attester og vitnemål vil vi eventuelt be om senere.
Vi gjør oppmerksom på at alle søkere i utgangspunktet vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønske om unntak for offentlighet vil bli vurdert ut fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle. 

Del på:
Fylke:
Viken
Jobbtype:
Fast
Heltid/Deltid:
Deltid
Arbeidstid:
Dag
Søknadsfrist:
26.01.2020
Tiltredelse:
01.05.2020
Arbeidssted:
Våler kommune
Kontaktpersoner:
Virksomhetsleder Eline Uthus
tlf: +47 69289204
mob: +47 95825661

Tilbake til toppen