Våler kommune Oppvekst / Kultur

Vi søker

Tilkallingsvikarer til barnehagene i Våler 2022

VIKARPOOL - TILKALLINGSVIKAR/VIKAR VED BARNEHAGENE

Våler kommune har ca. 6000 innbyggere og ligger sentralt med grenser til Moss, Råde, Sarpsborg, Skiptvet, Vestby og Indre Østfold.  Kommunen har et rikt forenings- og organisasjonsliv, gode muligheter for friluftsliv og leverer gode tjenester gjennom medarbeidere med høy kompetanse.

 

Fakta om Våler kommune i Østfold se: www.valer-of.kommune.no.

 

Visjon for Våler kommune: Vi dyrker nærhet for å skape fremtidens muligheter.

 

De kommunale barnehagene i Våler kommune er Augerød barnehage, Kirkebygden barnehage, Svinndal barnehage og Svinndal familiebarnehage.

Om stillingene

Barnehagene våre har jevnlig behov for barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere som tilkallingsvikarer/vikarer. Det er her snakk om kortere eller lengre vikariater i ulike stillingsstørrelser.

Ved å registrere deg som søker med søknad, kan du bli kontaktet av oss når vi har behov for tilkallingsvikarer/vikarer. Den enkelte barnehagen vil da innkalle deg til en samtale for å vurdere din kompetanse og din egnethet.

Som tilkallingsvikar/vikar vil du delta i direkte arbeid med barna i tråd med barnehagens planer, innenfor områdene omsorg og lek. Du må være forberedt på å arbeide i forskjellige barnehager og avdelinger og med alle aldersgrupper.

Kvalifikasjoner:

  • En fordel med utdanning som barne- og ungdomsarbeider eller barnehagelærer,
  • Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du ha avlagt norskprøve. I tillegg må du ha oppnåddnivå A2 på delprøve i skriftlig fremstilling og nivå B1 på delprøve i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.
  • Videre må du kunne legge frem politiattest.
  • Personlig egnethet vil vektlegges.

Kontaktperson:

  • Augerød barnehage, styrer Kristine Hagman, tlf. 408 47 325.
  • Kirkebygden barnehage, styrer Toril Myre, tlf. 940 17 915/924 33 170.
  • Svinndal barnehage og Svinndal familiebarnehage, styrer Lise Brogård, tlf. 989 09 502/470 95 515.

 

Annet:

Våler kommune ønsker at de ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 Før eventuell tiltredelse må politiattest fremlegges, jf. barnhageloven § 30.  Det kreves også helse- og tuberkulinattest, ikke eldre enn 3 måneder.

 Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og søknaden sendes elektronisk via stillingsutlysning på vår hjemmeside. Attester og vitnemål vil vi be om senere. Videre gjør vi oppmerksom på at søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønsker om unntak vil bli vurdert ut i fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle.

 

Del på:

Fylke:

  • Viken

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

Løpende

Arbeidssted:

Våler kommune

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Augerød barnehage Kristine Hagman

mob: +47 40847325

Virksomhetsleder Kirkebygden barnehage Torill Myre

tlf: +47 69287560

mob: +47 92433170

Virksomhetsleder Svinndal barnehage Lise Brogård

tlf: +47 69289279

mob: +47 47095515

Adresse:

Kjosveien 1 1592 Våler

Kontorplassering: