Våler kommune helse

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider til 100% fast stilling som

Fysioterapeut

 

Stillingen er organisert i virksomhet helse og inngår i et tverrfaglig team som jobber med forebygging, habilitering og rehabilitering i alderen 0-100 år. Det tverrfaglige teamet består av fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, helsefagarbeidere og ernæringsrådgiver  

Virksomheten har i tillegg ansvar for Helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Psykisk helse og rustjeneste og åpen barnehage 

Den som tiltrer i stillingen vil måtte stille seg positiv til å bidra på alle områder virksomheten betjener. Pr nå vil stillingens oppgaver i stor grad knyttes tett opp mot barn og unge. Det er da særlig oppfølging i tilknytning til skolehelsetjenesten.  

Vi jobber tett sammen i tverrfaglige team, og det er en forutsetning at du trives i en hektisk hverdag. Det er ikke alltid dagene blir som planlagt, og en fleksibel og tilpasningsdyktig tilnærming er viktig for å kunne fungere godt i stillingen. Du evner å tilpasse deg skiftende omgivelser og søker raskt å finne muligheter. 

Rollen krever svært gode samarbeidsevner, både internt i teamet og i forhold til brukerne. På samme tid er det viktig at du evner å planlegge, strukturere og gjennomføre egne arbeidsdager. Spesielt i rollen inn mot skolehelsetjenesten er det viktig at du er komfortabel med å ta initiativ, tenke kreativt og finne gode løsninger sammen med samarbeidspartnere.  

Selv om vi jobber i team hos oss er det og store deler av tiden du vil jobbe alene. 

Våler er en kommune i sterk vekst. Helsetjenestene er i utvikling og vi må løpende endre og tilpasse oss en voksende befolkning. Vi ønsker deg som ønsker å bidra aktivt til å sammen med oss videreutvikle tjenestene. Du må være åpen for at stillingens innhold kan variere etter behov. 

En del av stillingen vil omfatte koordinator oppgaver for brukere som har behov for et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjeneste tilbud . Som koordinator vil du ha hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren og sikre samhandlingen mellom tjenestemottakeren og tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer. 

Stillingens hovedoppgaver pr i dag. 

 • Oppfølging av barn og unge, særlig i forbindelse med skolehelsetjenesten. 

 • Habilitering/rehabilitering av voksne.    

 • Gruppetreninger 

 • Hjelpemiddelformidling  

 • Veiledning av annet personale  

 • Samarbeid med øvrige kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten    

Kvalifikasjoner 

 • Fysioterapeut med norsk autorisasjon 

Ønskelig: 

 • Relevant yrkeserfaring/praksis.  

 • Erfaring med barn. 

 • Arbeidserfaring fra psykisk helse.   

Personlige egenskaper 

 • God evne til selvstendig arbeid og tverrfaglig samarbeid  

 • Evne til å motivere og skape engasjement  

 • God rolleforståelse og arbeidskapasitet  

 • Fleksibel og løsningsorientert   

 • Kommuniserer klart og tydelig  

 • Systematisk og strukturert 

 • Positiv, engasjert og initiativrik 

Vi kan tilby 

 • Ansvar for egne oppgaver  

 • Engasjerte kollegaer 

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø 

 • Kommunale vilkår og gunstige pensjonsordninger gjennom KLP 

 • Lønn etter avtale  

Ved ansettelse legges det stor vekt personlig egnethet.  

Medarbeidere har tilgang til tjenestebil. Ved behov for bruk av egen bil utover dette, gis det vanlig godtgjøring.    

Annet 

Før tiltredelse må politiattest ikke eldre enn 3 måneder fremlegges, i tillegg til tuberkuloseattest hvis opphold i land med høy forekomst av tuberkulose. For stillingen gjelder ellers generelle vilkår for tilsetting på kommunalt tariffområde og lønn etter avtale.   

Informasjon om tjenestene finnes på kommunens hjemmeside.  

Våler kommune benytter elektronisk søknadsprosess, og søknaden sendes elektronisk via stillingsutlysning på vår hjemmeside. Attester og vitnemål vil vi be om senere. Videre gjør vi oppmerksom på at søkere vil få sitt navn offentliggjort i kommunens postjournal og på den offentlige søkerlisten. Ved ønske om å unntas offentlighet må begrunnelse oppgis, og ønsker om unntak vil bli vurdert ut i fra begrunnelsen som er gitt i hvert enkelt tilfelle. 

 

Del på:

Fylke:

 • Viken

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.10.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Våler kommune

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Anne-Marte G. Olsen

tlf: +47 69289100

mob: +47 92215793

Adresse:

Kjosveien 1 1592 Våler

Kontorplassering: